Disclaimer

Hekatecoaching.nl heeft een uitsluitend informatief karakter. De inhoud ervan is geen vervanging van persoonlijk geneeskundig advies. Wij streven ernaar juiste en actuele informatie te bieden op deze website. Hekate Coaching kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. Hekate Coaching sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Hekate Coaching worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Hekate Coaching heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen of andere technische problemen? Wilt u dit aan ons doorgeven via hekatecoaching@protonmail.com?

Medische disclaimer

Informatie geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. U dient uw gezondheidsklachten voor te leggen aan uw arts of medisch professional.