Privacyverklaring

[Deze privacyverklaring geldt voor al onze clienten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige client bent, client wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.]

Hekate Coaching | Magische Klanken, gevestigd aan Naereboutstraat 23, 4461 GR Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.hekatecoaching.nl | Naereboutstraat 23 4461 GR Goes | 06-25333879
Contactpersoon is Heleen van Leerzem, te bereiken via hekatecoaching@protonmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hekate Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer
  • Contactmomenten
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in schriftelijke of telefonische correspondentie, waaronder ook digitale.

Bijzonderen en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Gezondheid. Informatie over uw gezondheid en welbevinden, die u ons verstrekt tijdens de coachingsessies, kunnen door ons vastgelegd worden, voor zover relevant voor een goede dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om goede dienstverlening te kunnen bieden, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede (coachings)begeleiding, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, kan het nodig zijn om ook een deel van uw persoonsgegevens te delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de overeenkomst met u of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende begeleiding kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hekate Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens niet langer dan twee jaar na afloop van het coachingstraject. Met uitzondering van de gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hekate Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

Bezoek website en cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U krijgt bij uw eerste bezoek een cookie-waarschuwing en geeft toestemming om cookies te gebruiken als u verder gaat op de site. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar omdat dit de functionaliteit en de gebruikerservaring ernstig belemmert, en wij daarom niet de kwaliteit kunnen bieden die u van ons mag verwachten, houdt dit in dat u onze website dan niet kunt gebruiken. Wij gebruiken in beginsel alleen functionele cookies en beperkte statistiek-cookies, om onze website goed te laten werken en goede gebruikerservaring aan te bieden. Maar in uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van overige of onvoorziene cookies. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, afschrift, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht kan in sommige gevallen ingeperkt worden door andere wettelijke voorschriften. U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hekate Coacing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van derde landen met een passend beschermingsniveau. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hekatecoaching@protonmail.com.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Heleen van Leerzem via hekatecoaching@protonmail.com.